Privacybeleid Vallinga Optiek

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan dit zorgvuldig te lezen.

Bij diverse diensten van Vallinga Optiek worden privacygevoelige ofwel persoonsgegevens van klanten, medewerkers en partners verwerkt. Vallinga Optiek acht het van groot belang dat er met de persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk wordt omgegaan en dat deze nauwkeurig worden verwerkt en beveiligd.

Gebruik van persoonsgegevens

Voor levering van onze producten en diensten verwerken wij zo summier mogelijk de volgende gegevens die door u rechtstreeks aan ons zijn verstrekt:

-NAW-gegevens aangevuld met telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedatum, geslacht, klantnummer en IBAN,

-gegevens die u ons verstrekt in de anamnese waaronder gezondheidsgegevens, medicatie en persoonlijke omstandigheden om tot een optimaal kijkadvies te komen,

-de aankopen en bestellingen die u bij ons doet zoals bril- en lensgegevens,

-gegevens die wij tijdens controles en refracties verkrijgen,

-financiële gegevens zoals betaalhistorie en openstaande facturen,

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor de volgende doelen:

-optimale oogzorg in de breedste zin

-orderbestellingen via bezoek, telefonisch contact, website en/of e-mail

-bestellingen te kunnen verwerken met derden

-communicatie m.b.t. orders, uitnodigingen, controleafspraken, nazorg, klachtenbehandeling

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Onze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. De beheerders van deze diensten verzamelen uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over deze applicaties raden wij u aan de privacyverklaring van deze partijen te raadplegen.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Als u cookies wilt uitschakelen kunt u in uw browserinstellingen automatische acceptatie uitzetten. Dit kan echter de functionaliteit van onze website beïnvloeden.

De privacyverklaring van Vallinga Optiek is niet van toepassing op websites van derden die d.m.v. links met onze website zijn verbonden.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Daarnaast bewaren wij gegevens voor zo lang als nodig is om uw bestellingen te kunnen afhandelen, inclusief garantie. Gegevens m.b.t. uw gezondheid en uw historie bewaren wij voor langere tijd, zodat wij in de toekomst kunnen kijken naar uw historie en een passend advies kunnen geven. Daarnaast zijn er gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet dit ons verplicht.

Beveiliging

Wij nemen veiligheidsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Wij zorgen er voor dat gegevens afgeschermd worden en dat veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Inzage en wijziging van uw gegevens

U kunt ons een verzoek sturen om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Gegevens die wij verplicht zijn te bewaren voor administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden zullen wij niet verwijderen.

U kunt uw verzoek schriftelijk indienen, wij stellen het op prijs wanneer u uw motivatie daarbij vermeld. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u te legitimeren.

Contactgegevens:

Vallinga Optiek, van Harenstraat 58, 8471 JG Wolvega, info@vallinga.nl

Wijziging van de Privacy voorwaarden

Vallinga Optiek kan de privacy voorwaarden zonder schriftelijke vooraankondiging wijzigen en bijwerken. Wij adviseren u de verklaring regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van die wijzigingen.

Laatst bijgewerkt 31 mei 2018.